Privacy

Privacybeleid

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

● zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

● ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

In deze privacyverklaring vindt  u meer informatie over nijn privacybeleid.